Kontakt

Radek Liška

Osvoboditelů 66, Slušovice 76315

tel: +420 735 874 670

Email: Zlinmal@post.cz